Hướng dẫn thực hiện và quy trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Người viết bài:  Danh mục: BIỂU MẪU Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 09:05

*Hồ sơ điểm rèn luyện của tập thể lớp hợp lệ bao gồm (xếp theo đúng thứ tự sau đây):

1. Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên. (Mẫu 1- 01 danh sách/lớp)

Lớp trưởng tải file Bảng ghi điểm rèn luyện của lớp mình theo file đính kèm của thông báo mỗi học kỳ. 

Yêu cầu:

- Lớp trưởng phải giữ Bảng ghi điểm rèn luyện sạch sẽ, không tẩy xóa vì phòng Công tác sinh viên sẽ trả hồ sơ các lớp có Bảng ghi điểm rèn luyện không đạt yêu cầu. Lớp trưởng nên photo nhiều bảng để ghi nháp và lưu giữ kết quả để đối chiếu.

        - Cột Ghi chú: lớp trưởng ghi Xếp loại (Tốt – Khá – Trung bình – Yếu – Kém) căn cứ theo thang điểm trong sổ tay SV)

2. Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện của sinh viên: (Mẫu 2- 01 biên bản/lớp)

- Phải có đầy đủ chữ ký của Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp.

- Nội dung biên bản không được quá sơ sài.

3. Danh sách các hoạt động. (Mẫu 3 – 01 bản/lớp)

Danh sách các hoạt động và thang điểm thay đổi theo mỗi học kỳ và sẽ được đính kèm thông báo. Sinh viên căn cứ theo danh sách để chấm điểm. Nếu sinh viên tham gia các hoạt động không nằm trong danh sách thì phải có giấy xác nhận riêng mới được tính điểm.

4. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Mẫu 4a) bấm kèm Phiếu xác nhận hoạt động sinh viên (Mẫu 4b) vào mặt sau (bấm kèm các giấy chứng nhận khác nếu có: mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ,…). (Mẫu 4a,b – 01 bản/sinh viên).

Mẫu 4a:

- Lớp trưởng viết số thứ tự theo danh sách lớp vào góc trên bên phải của Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

- Mục I.1: Kết quả học tập: phải ghi đủ điểm cả 2 HK (trừ SV năm I chỉ có điểm của HK1). Đối với các SV khác, nếu không có điểm ở HK nào phải ghi rõ lí do ở Cột Ghi chú. (VD: SV bảo lưu mới vào học lại; SV năm cuối không đăng ký HK2...).

- Mục I.2.c: Chỉ được cộng một lần ở HK1

- Cột Ghi chú: Ghi số thứ tự của hoạt động đã tham gia (căn cứ theo STT trong Mẫu 3 – Danh sách các hoạt động)

Mẫu 4b:

-    Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn trong phiếu.

-    Thời gian xác nhận hoạt động theo lịch thông báo của từng đợt và từng khóa.

5. Danh sách thành viên tham gia các hoạt động khác nếu có (VD: đóng tiền quyên góp, đi từ thiện, thành viên các CLB…). Mẫu danh sách lớp tự làm.

Lưu ý: phải có xác nhận của đơn vị, tổ chức.

 

 

Lưu ý:

  1. 1)Lớp trưởng nào chưa nắm rõ quy trình đề nghị liên hệ với CVHT để được hướng dẫn, không tự ý làm sẽ dẫn đến sai sót nhiều.
  1. 2)Mỗi học kỳ, lớp trưởng theo dõi thông báo trên web khoa để xem kế hoạch thực hiện và làm đúng theo các thời hạn được yêu cầu.

 

*Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: xem nội dung chi tiết trong Sổ tay sinh viên.

Được đọc 11115 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 10:22