Biểu mẫu và Hướng dẫn thực hiện dành cho Giảng viên và sinh viên

Người viết bài:  Danh mục: BIỂU MẪU CÔNG TÁC SINH VIÊN Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 10:18

 

(Vui lòng tải các mẫu đơn được đính kèm bên dưới)

 

 

Địa chỉ liên hệ các đơn vị:

 

Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (VPK): C.D105

 

Văn phòng Trường ĐHSG: HB002

 

Phòng Công tác Sinh viên (P. CTSV): C.D001

 

 

I. Mẫu đơn dành cho Giảng viên:

1. Đơn xin phòng:

- Quý thầy cô tải mẫu đơn xin phòng, điền thông tin sử dụng, trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt và nộp trực tiếp cho Ban Hạ tầng cơ sở Phòng HB209, VPK sẽ thông tin ngay khi Ban HTCS cấp phòng. Trường hợp đã xin nhưng không sử dụng phòng, quý Thầy Cô vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban HTCS phòng HB209 hoặc người phụ trách mở phòng để thông báo.

- Theo yêu cầu của Ban hạ tầng cơ sở: Phòng học xin trước tối thiểu 03 ngày làm việc; Hội trường xin trước tối thiểu 01 tuần làm việc.

2. Mẫu biên bản họp chung: Thống nhất sử dụng mẫu biên bản này cho tất cả các cuộc họp của Khoa

3. Mẫu Biên bản họp lớp cố vấn học tập:

 

 

II. Các loại Mẫu đơn dành cho Sinh viên: 

 

Đề nghị sinh viên (SV) xem thật kỹ và thực hiện đúng theo các hướng dẫn, nếu có sai sót sẽ không được giải quyết.

 

 

- Đăng ký các loại giấy xác nhận sinh viên:

1. Giấy xác nhận SINH VIÊN

2. Giấy xác nhận VAY VÔN NGÂN HÀNG

3. Giấy xác nhận NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (SV Nam, hệ CQ)

 

- Đăng ký TRỰC TUYẾN VÀ XEM HƯỚNG DẪN trên trang web Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/xnsv

 

- Sau 03-04 ngày kể từ ngày đăng ký (không tính ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ…), SV đến nhận giấy xác nhận tại VPK, ký xác nhận vào sổ lưu trên Bàn tiếp SV.

 

Lưu ý: để tránh mất thời gian, SV theo dõi danh sách giấy chứng nhận đã phát hành tại: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/19-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien/23-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien trước khi đến VPK. 

 

 - Về Chế độ Chính sách:

4. Hỗ trợ chi phí học tập

5. Miễn, giảm học phí

6. Trợ cấp dân tộc

7. Trợ cấp xã hội

SV xem quy định, hướng dẫn và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

 

- SV điền thông tin, nộp đơn tại VPK để trình BCN Khoa ký duyệt

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV đến VPK nhận lại đơn, SV nộp trực tiếp P. CTSV.

 

8. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên:

- SV tải mẫu đơn, điền thông tin và nộp đơn tại VPK để trình BCN Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV đến VPK nhận lại đơn, SV nộp trực tiếp Văn phòng trường (HB002), đóng lệ phí làm lại thẻ.

 

9. Đơn xin nghỉ học tạm thời (Bảo lưu kết quả học tập):

- SV tải mẫu đơn và điền thông tin.

- Thông báo và trình đơn xin tạm nghỉ học cho Cố vấn học tập ký nháy.

- Nộp đơn tại VPK để trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV nhận lại đơn và nộp trực tiếp phòng P. CTSV.

- Sau 05 ngày làm việc: sinh viên đến P. CTSV nhận quyết định Về việc cho SV nghỉ học tạm thời (giữ để đính kèm khi xin học lại sau này).

- Điều kiện bảo lưu:

+ Chỉ được bảo lưu tối đa 02 học kỳ.

+ Điểm trung bình tích lũy tính (hệ 4) đến thời điểm xin nghỉ học tạm thời: 2.0 trở lên.

+ Phần lý do ghi ngắn gọn: vì lý do cá nhân.

+ Đối với SV năm I phải kèm theo đơn xin cam kết không rút học phí (mẫu đơn tự làm).

 

10. Đơn xin học lại (vì nghỉ học tạm thời - bảo lưu kết quả học tập):

- SV tải mẫu đơn và điền thông tin.

- Thông báo và trình đơn xin học lại cho Cố vấn học tập ký nháy (Đính kèm quyết định Về việc cho SV nghỉ học tạm thời)

- Nộp đơn tại VPK để trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV nhận lại đơn và nộp cho phòng P. CTSV.

- Sau 05 ngày làm việc: khi có Quyết định Về việc SV nghỉ học tạm thời vào học lại, SV kiểm tra bằng cách đăng nhập vào hệ thống.

 

11. Đơn xin học lại sau khi hết thời hạn tạm dừng vì kết quả điểm rèn luyện:

- SV tải mẫu đơn và điền thông tin.

- Thông báo và trình đơn xin học lại sau khi hết thời hạn tạm dừng vì kết quả điểm rèn luyện cho Cố vấn học tập ký nháy (Phải có Quyết định Về việc tạm dừng học đối với SV vi phạm kết quả điểm rèn luyện của học ký trước đó, kèm theo danh sách có tên SV bị tạm dừng - Liên hệ P. CTSV để xin QĐ và DS).

- Nộp đơn tại VPK để trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV nhận lại đơn và nộp cho phòng P. CTSV.

- Sau 05 ngày làm việc: khi có Quyết định Về việc SV nghỉ học tạm thời vào học lại, SV kiểm tra bằng cách đăng nhập vào hệ thống.

 

12. Đơn xin thôi học:

- SV tải mẫu đơn và điền thông tin, bắt buộc phải có chữ ký xác nhận và số điện thoại liên hệ của phụ huynh. Phần lý do ghi ngắn gọn: vì lý do cá nhân.

- Thông báo và trình đơn xin thôi học cho Cố vấn học tập ký nháy.

- Nộp đơn tại VPK để trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV nhận lại đơn và nộp cho phòng P. CTSV.

- Sau 03 ngày làm việc: SV đến P. CTSV nhận quyết định Về việc SV xin thôi học.

 

13. Đơn xin rút môn học:

- SV tải mẫu đơn, điền thông tin và trình Cố vấn học tập ký xác nhận.

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (C.C007).

 

14. Đơn xin hoãn thi:

- SV tải mẫu đơn, điền đầy đủ các thông tin.

- Nộp đơn tại VPK để trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt.

- Sau 1-2 ngày làm việc, SV nhận lại đơn và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (C.C007).

 

 

 

 

 

 

Được đọc 3289 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 8 2020 16:25