BIỂU MẪU CUNG CẤP CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

Người viết bài:  Danh mục: BIỂU MẪU Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 10:18

(Vui lòng tải các mẫu đơn được đính kèm bên dưới)

 

*Mẫu đơn dành cho Giảng viên:

1. Đơn xin phòng:

- Quý thầy cô vui lòng trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt và nộp trực tiếp cho Ban Hạ tầng cơ sở Phòng HB209, Văn phòng Khoa sẽ thông tin ngay khi Ban HTCS cấp phòng. Trường hợp đã xin nhưng không sử dụng phòng, quý Thầy Cô vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban HTCS phòng HB209 hoặc người phụ trách mở phòng để thông báo.

- Theo yêu cầu của Ban hạ tầng cơ sở: Phòng học xin trước tối thiểu 03 ngày làm việc; Hội trường xin trước tối thiểu 01 tuần làm việc.

 

2. Mẫu biên bản họp chung: Thống nhất sử dụng mẫu biên bản này cho tất cả các cuộc họp của Khoa

 

 

3. Mẫu Biên bản họp lớp cố vấn học tập:

 

 

* Mẫu đơn dành cho Sinh viên:

Đề nghị SV xem kỹ các hướng dẫn, nếu không thực hiện đúng Văn phòng Khoa sẽ không tiếp nhận đơn của SV. Trân trọng./.

 

1.Giấy xác nhận sinh viên

2.Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng

3.Giấy xác nhận nghĩa vụ quân sự

(đăng ký online trên trang web Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/)

Hướng dẫn: Đối với các đơn (1),(2),(3), SV đăng ký online, sau 03-04 ngày kể từ ngày đăng ký (không tính ngày T7, chủ nhật, ngày lễ…), sinh viên đến nhận giấy xác nhận tại Văn phòng Khoa (A009), ký xác nhận vào sổ lưu trên Bàn tiếp sinh viên). Lưu ý: để tránh mất thời gian, SV theo dõi danh sách tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/19-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien/23-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien để xem đã có giấy xác nhận chưa trước khi đến Văn phòng Khoa. 

 

     Chế độ Chính sách:

4. Hỗ trợ chi phí học tập

5. Miễn, giảm học phí

6. Trợ cấp dân tộc

7. Trợ cấp xã hội

SV xem quy định và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

Hướng dẫn: Đối với các đơn (4),(5),(6),(7), SV điền thông tin vào đơn, trình Cố vấn học tập ký nháy và đến văn phòng Khoa (A009) để Khoa ký xác nhận, sau đó SV đem đơn lên nộp Phòng Công tác sinh viên (HB.206).

 

8. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Hướng dẫn: Sinh viên điền thông tin và nộp đơn tại Văn phòng Khoa (A009), chờ trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt, sinh viên đem đơn lên Văn phòng trường (HB002) để đóng lệ phí làm lại thẻ).

 

9. Đơn xin tạm nghỉ học (Bảo lưu)

 

Lưu ý: đề nghị SV phải liên hệ với CVHT để ký nháy đơn; SV chỉ được bảo lưu tối đa 02 học kỳ; ĐTB tích lũy 2.0 trở lên mới được bảo lưu; phần lý do: SV ghi ngắn gọn: lý do cá nhân. Đối với SV năm I phải kèm theo đơn xin cam kết không rút học phí (mẫu đơn tự làm).

10. Đơn xin học lại

Hướng dẫn: Đối với các đơn (9),(10) SV điền thông tin vào đơn và trình Cố vấn học tập ký nháy xác nhận, nộp cho Khoa ký xác nhận, sau đó SV đem đơn lên nộp Phòng Công tác sinh viên (HB206) – liên hệ thầy Thành.

 

11. Đơn xin thôi học

Hướng dẫn: SV điền thông tin vào đơn, đưa cho phụ huynh ký xác nhận và trình Cố vấn học tập ký nháy, nộp cho Khoa ký xác nhận, sau đó SV đem đơn lên nộp Phòng Công tác sinh viên (HB206).

 

12. Đơn xin rút môn học

Hướng dẫn: SV điền thông tin vào đơn và trình Cố vấn học tập ký xác nhận, sau đó đem nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo (HB107).

 

 

 

Được đọc 2427 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 11:16