Quy định Số 2731/QyĐ-ĐHSG về Cảnh báo KQHT, BTH và các vấn đề liên quan công tác tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 15:46

Đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi và thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đúng theo quy định:

 

 

 

QyD-2731

 

QyD-2731 1

Được đọc 1060 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 16:01