Lịch công tác tuần: từ 09/10/2017 đến 15/20/2017

Người viết bài:  Danh mục: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 10:06

Thứ 4, ngày 11/10/2017: Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa

    + Buổi sáng:  07g15

    + Buổi chiều: 13g15

    + Địa điểm: Hội trường A - 273 An Dương Vương, Quận 5

    + Sinh viên các lớp: DSA117A3, DSA117B1, DSA117B2, DSA117B3

    Lưu ý: Sinh viên có thể học 1 trong số 5 buổi của tuần này.

Được đọc 2518 Lần