Lịch công tác tuần: từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Người viết bài:  Danh mục: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Chủ nhật, 15 Tháng 10 2017 19:03

Thứ 4, ngày 18/10/2017: Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên học kì 1 khóa 2016

    + Buổi sáng:  07g15

    + Địa điểm: Hội trường Cơ sở 3 - 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

    + Sinh viên các lớp: DAN1162, DAN1164, DAN1166

    Lưu ý: Sinh viên có thể học 1 trong số 4 buổi.

 

Thứ 5, ngày 19/10/2017: Họp triển khai công tác Tự đánh giá chương trình đào tạo

    + Buổi sáng:  08g45

    + Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu

    + Tham dự: cô Trần Ngọc Mai

 

Thứ 5, ngày 19/10/2017: Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên học kì 1 khóa 2016

    + Buổi sáng:  13g45

    + Địa điểm: Hội trường Cơ sở 3 - 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

    + Sinh viên các lớp: DAN1165, DSA116A1, DSA116A2

    Lưu ý: Sinh viên có thể học 1 trong số 4 buổi.

Được đọc 2231 Lần