Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

       Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 17.

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Lớp

1

La Thị Hiền Nhân

DAN1155

2

Trần Diệu Linh

DSA116B1

3

Trần Lâm Khương Thịnh

DSA116B1

 

Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 17: Nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa A.009

Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 17:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, sắp xếp gọn gàng và đánh số thứ tự theo danh sách lớp.

- Nộp danh sách bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT.

 

Thời gian thực hiện: từ 06/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018.

 

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Đối với những sinh viên không thực hiện thông báo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 17.

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Lớp

1

La Thị Hiền Nhân

DAN1155

2

Trần Diệu Linh

DSA116B1

3

Trần Lâm Khương Thịnh

DSA116B1

 

Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 17: Nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa A.009

Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 17:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, đánh số thứ tự theo danh sách lớp.

- Gửi danh sách lớp bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT.

 

Thời gian thực hiện: từ 06/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018.

 

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Đối với những sinh viên không thực hiện thông báo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

Kể từ HK2 – 2018-2019, Khoa sẽ không mở các môn chuyên ngành THCS nữa, vì vậy Khoa thông báo trước đến các sinh viên một số lưu ý như sau:

  1. 1) Sinh viên Khóa 16 chưa học hoặc rớt học phần Thực hành Sư phạm THCS 3 thì sẽ đăng ký học trả nợ với Khóa 17 trong HK2 – 2018-2019.
  2. 2) Sinh viên Khóa 16 và Khóa 17 chưa học hoặc rớt học phần Thực hành Sư phạm THCS 1 sẽ đăng ký học trả nợ bằng học phần Thực hành Sư phạm THPT trong HK2 – 2018-2019.

Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập lớp mình để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG