*Mẫu đơn dành cho Giảng viên:

1. Đơn xin phòng: 

- Mẫu đơn bằng file word, quý thầy cô có thể chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu.

- Quý thầy cô vui lòng trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt và thông báo cho Văn phòng Khoa biết để thuận tiện cho việc theo dõi cấp và sử dụng phòng. Trường hợp đã xin nhưng không sử dụng phòng, quý Thầy Cô vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Hạ tầng cơ sở HB209 để thông báo.

- Theo yêu cầu của Ban hạ tầng cơ sở: Phòng học xin trước tối thiểu 03 ngày làm việc; Hội trường xin trước tối thiểu 01 tuần làm việc.

Lưu ý:

- Đối với sử dụng Hội trường số lượng sinh viên tối thiểu là 200 sinh viên.

- Đề nghị sử dụng Hội trường phải kèm theo Kế hoạch tổ chức được Ban Giám hiệu phê duyệt hoặc nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm của đơn vị được Phòng Khoa học Công nghệ ký duyệt.

 

2. Mẫu biên bản họp

Thống nhất sử dụng mẫu biên bản này cho tất cả các cuộc họp của Khoa

 

 

* Mẫu đơn dành cho Sinh viên:

Đề nghị SV xem kỹ các hướng dẫn, nếu không thực hiện đúng Văn phòng Khoa sẽ không tiếp nhận đơn của SV. Trân trọng./.

 

1.Giấy xác nhận sinh viên (đăng ký online trên web Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/)

2.Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng (đăng ký online trên web Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/)

3.Giấy xác nhận nghĩa vụ quân sự (đăng ký online trên web Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/)

Hướng dẫn: Đối với các đơn (1),(2),(3),(4), SV đăng ký online, sau 03-04 ngày kể từ ngày đăng ký (không tính ngày T7, chủ nhật, ngày lễ…), sinh viên đến nhận giấy xác nhận tại Văn phòng Khoa (A009), ký xác nhận vào sổ lưu trên Bàn tiếp sinh viên). Lưu ý: để tránh mất thời gian, SV theo dõi danh sách tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/19-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien/23-qu-n-ly-gi-y-xac-nh-n-sinh-vien để xem đã có giấy xác nhận chưa trước khi đến Văn phòng Khoa. 

 

4. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: SV xem quy định và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

5. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí: SV xem quy định và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

6. Đơn đề nghị xét trợ cấp dân tộc: SV xem quy định và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

7. Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội: SV xem quy định và tải mẫu đơn tại đây: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/chedochinhsach

Hướng dẫn: Đối với các đơn (4),(5),(6),(7), SV điền thông tin vào đơn và đến văn phòng Khoa (A009) để Khoa ký xác nhận, sau đó SV đem đơn lên nộp Phòng Công tác sinh viên (HB205).

 

8. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Hướng dẫn: Sinh viên điền thông tin và nộp đơn tại Văn phòng Khoa (A009), chờ trình Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt, sinh viên đem đơn lên Văn phòng trường (HB002) để đóng lệ phí làm lại thẻ).

 

9. Đơn xin tạm nghỉ học (Bảo lưu)

Lưu ý: đề nghị SV phải liên hệ với CVHT để ký đơn; SV chỉ được bảo lưu tối đa 02 học kỳ; ĐTB tích lũy 2.0 trở lên mới được bảo lưu; không giải quyết đơn bảo lưu với lý do thi lại vào ngành khác. Đối với SV năm I phải kèm theo đơn xin cam kết không rút học phí (mẫu đơn tự làm).

10. Đơn xin đi học lại

11. Đơn xin rút môn học

Hướng dẫn: Đối với các đơn (9),(10),(11), SV điền thông tin vào đơn và trình Cố vấn học tập ký xác nhận, sau đó SV đem đơn lên nộp Phòng Công tác sinh viên (HB205) – liên hệ thầy Thành.

 

 

Danh mục: BIỂU MẪU