Để hoàn tất thủ tục hồ sơ chuẩn bị cho các đợt xét công nhận tốt nghiệp: đợt 2 (26/6/2018), đợt 3 (17/7/2018) và đợt 4 (11/9/2018) của năm học 2017-2018, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 14, cao đẳng khóa 15 và các sinh viên dự kiến được xét công nhận tốt nghiệp vào các đợt nói trên nội dung sau:

 

-         Sinh viên tự liên hệ khám sức khỏe tại các phòng khám đa khoa Quận (Huyện) và nộp phiếu kết quả cho Lớp trưởng (yêu cầu: ghi tên lớp và MSSV trên phiếu khám).

 

-         Lớp trưởng các lớp tổng hợp các phiếu khám sức khỏe nộp về Văn phòng Khoa (A.009) và lập danh sách theo file đính kèm gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Tiêu đề email ghi rõ: Lớp_Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp nộp phiếu khám sức khỏe)

 

Hạn chót nộp về Văn phòng Khoa: 08/06/2018

 

        Quá thời hạn trên, nếu sinh viên nào không thực hiện việc khám sức khỏe xem như chưa đủ thủ tục ra trường, nhà trường sẽ xử lý theo quy chế hiện hành. 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG