Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-ĐHSG ngày 17/4/2018 về việc Tổ chức chương trình "Sinh viên ĐH Sài Gòn đến với bảo tàng", năm học 2017 - 2018, Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các khóa theo dõi và thông báo cho các sinh viên NĂM 2 hệ ĐH Chính quy thực hiện theo thông báo:

 

Mẫu Phiếu chương trình "Sinh viên ĐH Sài Gòn đến với bảo tàng":

https://drive.google.com/open?id=1DhUT_HsZGv9dck3zY_uK1gpE4FdqmTKm

 

 

Bao-tang-nam-2-17-18-1

Bao-tang-nam-2-17-18-2

Bao-tang-nam-2-17-18-luuy-1

Bao-tang-nam-2-17-18-luuy-2

 

 

 

Bao-tang-nam-2-17-18-mau1

Bao-tang-nam-2-17-18-mau2

 

 

 

 

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các khóa theo dõi và thông báo cho các sinh viên khóa hệ CĐ và ĐH Chính quy thực hiện theo thông báo:

 

Thông báo từ trang Web của trường ĐHSG:

https://sgu.edu.vn/lich-thu-hoc-phi-hkiii-sv-nsp-va-tien-hoc-lai-sv-sp-khoa-13-14-15-16-17-he-cd-dh-nam-2017-2018/

 

 

TB-hoc-phi-HK3-17-18-1

TB-hoc-phi-HK3-17-18-2

 

 

 

CHÚ Ý: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN

 

TB-hoc-phi-HK3-17-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG