Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:

 

 

1. Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" năm 2018, Cán sự - Bí thư các lớp nhận Phiếu khảo sát và tiến hành thu thập ý kiến của lớp:

 

- Nhận phiếu tại Văn phòng khoa Ngoại ngữ A009

 

- Phiếu khảo sát được xếp sẵn theo từng khóa, từng lớp, vui lòng lấy đúng theo lớp và ký nhận - ghi số điện thoại liên lạc vào bảng danh sách

 

- Hạn chót nộp lại Phiếu khảo sát: thứ Năm, ngày 24/5/2018

 

 

2. Theo Kế hoạch về việc tổ chức buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 

- Thành phần tham dự và triệu tập: đại diện lãnh đạo Khoa và Lớp trưởng các lớp

 

- Địa điểm: Hội trường A, cơ sở Chính

 

- Thời gian: 09g00, Thứ Sáu, ngày 11/5/2018

 

 

3. Tham gia Hội thảo "Internet of things" do GS. John Yearwood, Đại học Deakin (Úc) trình bày:

 

- Thành phần tham dự: CB-GV và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ (ít nhất 40 sinh viên).

 

- Địa điểm: Hội trường A, cơ sở Chính

 

- Thời gian: 09g00 - 11g00, Thứ Hai, ngày 14/5/2018

 

Hoi-thao-Internet-of-things

 

 

 

4. Thông báo về việc lưu giữ liên 2 hóa đơn học phí

 

TB-luu-giu-lien-2-hoa-don-hoc-phi

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG