Công ty Luật TPHCM cần tuyển 01 cử nhân tiếng Anh

Điều kiện ứng tuyển: Cử nhân tiếng Anh, tốt nghiệp loại Khá trở lên

Vị trí: Giám đốc Bộ phận dịch thuật Công ty Luật TPHCM

Lương và điều kiện làm việc hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ cô Tú: 0944 223 178