Sinh viên quan tâm đến việc đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học, vui lòng xem kĩ phần II trong thông báo sau của Trường Đại học Sài Gòn. Các vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ ThS. Lê Thị Thanh Hà, Trợ lý Nghiên cứu khoa học của khoa Ngoại ngữ qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IMG 1925

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG