Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian thu báo cáo thực tập tốt nghiệp học kì 3 năm học 2017 - 2018 của ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể như sau:

 

Thời gian theo kế hoạch trước đây: ngày 13/08/2018 (thứ hai). Tuy nhiên, do khoa Ngoại ngữ đi công tác trong thời gian từ 12/08 đến 15/08/2018 nên sẽ thay đổi thời gian thu báo cáo thực tập.

 

* Thời gian và địa điểm thay đổi mới:

     + Từ 14:00 đến 16:00 ngày 16/08/2018 (thứ năm)

     + Địa điểm: Văn phòng khoa Ngoại ngữ (C.A009)

 

Khoa thông báo đến các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp học kì 3 biết và thực hiện.

Trân trọng.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG