Khoa Ngoại ngữ nhắc lại sinh viên về lịch họp Thực tế chuyên môn 2:

 

- Thời gian: lúc 13g30 ngày 05/01/2019 (thứ bảy)

 

- Địa điểm: Hội trường B

 

* Lưu ý:

 

- Sinh viên nhận hồ sơ họp từ Trung tâm HTSV trước khi vào họp.

 

- Ngồi theo nhóm từng xe (theo hướng dẫn của Trung tâm)

 

 

* Sinh viên xem DANH SÁCH XE, DANH SÁCH CÁC CHUYẾN BAY TẠI ĐÂY.