Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

  Ngày 12/5/2018, tại phòng Thính thị 1 (Lab 1) của Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh" (chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các lớp dạy sử dụng Công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành tiếng Anh, ứng dụng E-learning và M-learning trong giảng dạy, việc quản l...
  Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, sinh viên Khoa Ngoại ngữ K15 và K16 chú ý theo dõi và thực hiện:     ...
  Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:   Liên kết Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội HK2 và HK3 năm học 2017 - 2018:   http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/10-cacchucnang/95-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c...
          Hiện nay trang web Khoa Ngoại ngữ đã cập nhật thêm Menu Biểu mẫu để thuận tiện cho việc cung cấp và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu dành cho Giảng viên và Sinh viên của Khoa. (http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/978-ve-viec-cung-cap-bieu-mau-mot-so-loai-giay-to-danh-cho-giang-vien-va-sinh-vien.html)   T...

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:     1. Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" năm 2018, Cán sự - Bí thư các lớp nhận Phiếu khảo sát và tiến hành thu thập ý kiến của...

Thông báo khẩn

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 11:45
Khoa Ngoại ngữ thông báo: Sinh viên Phạm Hồng Thuý Vi, lớp DAN1143 liên hệ gấp Văn phòng khoa để giải quyết vấn đề liên quan đến môn Thực tập Tốt nghiệp trước 17g00 ngày 07/05/2018.   * Văn phòng khoa đã cố gắng liên lạc qua số điện thoại cá nhân, page facebook Đoàn khoa, group facebook khoá 2015 từ ngày 02/05/2018 nhưng đến nay vẫn chưa nhậ...