Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Hiện nay Khoa vừa cập nhật một số giáo trình tham khảo phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của sinh viên và giảng viên. Sinh viên và giảng viên nào có nhu cầu tham khảo vui lòng liên hệ Trưởng - Phó bộ môn, Trợ lý đào tạo hoặc Văn phòng Khoa. Danh mục sách tham khảo đính kèm. Trân trọng./.       THỐNG KÊ TÀI LIỆU N...
Để chuẩn bị cho buổi tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 4/2019, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ yêu cầu các lớp thực hiện các công việc sau: 1) Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên và nộp Biên bản họp lớp về Văn phòng Khoa. Hạn chót nộp Biên bản họp lớp: thứ 7, 23/3/...
Đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi và thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đúng theo quy định:         ...
Đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập và sinh viên các lớp theo dõi Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (dự kiến).   Sinh viên có thắc mắc hoặc điều chỉnh về Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 phải làm Đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện (tải mẫu đính kèm), có ý kiến của Cố vấn học tập, sau đó nộp về V...