Chuẩn đầu ra (ngoại ngữ 2) áp dụng xét tốt nghiệp năm 2020 và từ năm 2021 trở đi

Người viết bài:  Danh mục: CHUẨN ĐẦU RA Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 08:30

q1

q2

q3

Được đọc 6371 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 08:56