IN TRANG NÀY

[Bắt buộc - K17,18,19] Về việc tham gia Bảo hiểm y tế năm 2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 20:18

MỨC PHÍ: 564.000/SV; trong đó nhà nước đã hỗ trợ 30%

 

Giá trị sử dụng thẻ: 12 tháng (01/01/2021-31/12/2021)

 

-         Tất cả sinh viên đều phải tham gia bảo hiểm y tế. SV xem hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm. Các trường hợp SV đã có BHYT (mua ở địa phương) xem kỹ phần lưu ý.

-         Sinh viên đóng tiền cho Lớp trưởng và khai báo đầy đủ thông tin theo file đính kèm. (Tiêu đề file và tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Danh sách thông tin BHYT SV 2021)

-         Lớp trưởng thu tiền, tổng hợp danh sách và in danh sách ra khi nộp tiền về Văn phòng Khoa, đồng thời gửi file danh sách về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 07/11 đến 19/11.

 

Yêu cầu các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo hướng dẫn và thời hạn. Nếu có thắc mắc, SV gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Được đọc 4350 Lần Thay đổi lần cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 11 2020 20:14