Ngành Ngôn ngữ Anh: Chương trình Đào tạo Chu kì 2016 - 2020

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ năm, 11 Tháng 4 2019 09:13

PHẦN 1: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức

       1.2.1.1. Kiến thức chung

- Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học của những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trang bị tốt kiến thức pháp luật đại cương; nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục trong cả nước và tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Hiểu biết và nắm bắt về giáo dục môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

- Có kiến thức về quản lí và điều hành liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

1.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành

- Có trình độ nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ liên quan đến du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, kinh tế và xã hội, công tác biên – phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ.

- Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thuờng;

- Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, Đức, Pháp, Hàn, Nhật, ...

- Có khả năng sử dụng máy tính và có kiến thức căn bản về tin học phục vụ cho chuyên ngành được đào tạo.

1.2.2. Yêu cầu về kĩ năng

- Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau.

- Nắm bắt và vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức các hoạt động làm việc và quản lý cũng như các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ để tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc các ứng dụng có liên quan.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình bằng tiếng Anh.

- Có kĩ năng khai thác, xử lí thông tin và phản biện bằng tiếng Anh.

- Có kĩ năng biên và phiên dịch tiếng Anh.

1.2.3. Yêu cầu về thái độ

- Có hạnh kiểm tốt, chấp hành pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật lao động cao.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề.

- Có tinh thần hợp tác, cầu tiến trong công việc.

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty du lịch, thương mại hoặc các công ty đa quốc gia và có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh trong các tổ chức, doanh nghiệp, công ty thương mại.

1.4. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể học tiếp chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, hoặc thạc sĩ Quản trị du lịch và Khách sạn – nhà hàng trong và ngoài nước; có khả năng tự học, tự bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức và năng lực của bản thân.

1.5. Các chương trình đã tham khảo

1.5.1. Các chương trình trong nước

-        Chương trình của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

-        Chương trình của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

-       Chương trình của Đại học Sư phạm TP.HCM.

-       Chương trình của Đại học Hoa Sen.

-        Chương trình của Đại học Cần Thơ.

1.5.2. Các chương trình nước ngoài

-        Chương trình của University of Canberra (Australia).

-        Chương trình của University of Sydney (Australia).

 

PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (xem chi tiết tại đây)

 

 

Được đọc 285 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 11 Tháng 4 2019 09:21