Đề cương chi tiết - Ngôn ngữ Anh

Người viết bài:  Danh mục: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 10:57

1. Dành cho hệ Đại học

 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

DOWNLOAD

1

838068

Lý thuyết giao tiếp

Link

2

838109

Tìm hiểu chương trình thi tiếng Anh quốc tế (TOEIC)

Link

3

838110

Thực tế chuyên môn 1

Link

4

838111

Thực tế chuyên môn 2

Link

5

838113

Quản trị du lịch

Link

6

838075

Kinh tế vi mô

Link

 

2. Dành cho hệ Cao đẳng

 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

DOWNLOAD

1

738101

Thực tế chuyên môn

Link

 

3. Dành cho hệ Đại học + Cao đẳng

 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

DOWNLOAD

1

838005

Tin học văn phòng

Link

2

838020

Luyện âm 1

Link

3

838023

Luyện âm 2

Link

4

838104

Ngữ pháp 1

Link

5

838022

Ngữ pháp 2

Link

6

838024

Văn hóa Anh

Link

7

838025

Văn hóa Mỹ

Link

8

838105

Quản trị văn phòng

Link

9

838053

Kỹ năng nghe 1

Link

10

838054

Kỹ năng nghe 2

Link

11

838055

Kỹ năng nghe 3

Link

12

838056

Kỹ năng nói 1

Link

13

838057

Kỹ năng nói 2

Link

14

838051

Kỹ năng đọc 1

Link

15

838058

Kỹ năng đọc 2

Link

16

838058

Kỹ năng đọc 3

Link

17

838106

Kỹ năng nói trước công chúng

Link

18

838061

Kỹ năng viết 1

Link

19

838062

Kỹ năng viết 2

Link

20

838063

Kỹ năng viết 3

Link

21

838064

Nhập môn dịch thuật và biên dịch

Link

22

838065

Thực hành biên dịch

Link

23

838066

Thực hành phiên dịch

Link

24

838071

Marketing căn bản

Link

25

838070

Tổng quan du lịch

Link

26

838107

Địa lý du lịch 1

Link

27

838108

Địa lý du lịch 2

Link

28

838072

Thư tín thương mại

Link

29

838067

Tiếng Anh trong thuyết minh du lịch

Link

30

838098

Thực tập tốt nghiệp

Link

31

838112

Nghiệp vụ thư ký

Link

Được đọc 4999 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 12:18