• image
  • image
Previous Next
Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa

Đề nghị sinh viên Khóa 15, 16, 17 chưa học hoặc rớt môn Lý luân dạy học tiếng Anh 1 làm đơn và liên hệ cố vấn học tập để tập hợp đơn và xin phòng đào tạo. Hạn chót: Sáng 11/12/2018...
TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY - ĐI LÀM LUÔN
  Số lượng: 10 Nhân Viên Telesales:
- Nhiệm vụ: ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian thu báo cáo thực tập tốt nghiệp học kì 3 năm học 2017 - 2018 của ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể như sau:   Thời gian theo kế hoạch trước đây: ngày 13/08/2018 (thứ hai). Tuy nhiên, do khoa Ngoại ngữ đi công tác trong thời gian từ 12/08 đến 15/08/2018 nên sẽ thay đổi thời gian thu báo cáo thực tậ...
   Khoa Ngoại ngữ thông báo gấp đến các thầy / cô là cố vấn học tập các lớp DAN15 gồm: DAN1151, DAN1152, DAN1153, DAN1154, DAN1155, DAN1156, DAN1157 cũng như sinh viên các lớp trên, cụ thể một số vấn đề như sau:    Năm học 2018 - 2019, khoa Ngoại ngữ mở các môn học sau cho sinh viên DAN15:        1. Nghiệp ...
    Thông báo về việc đăng ký làm KLTN năm học 2018-2019   Hiện tại, Khoa NN đã nhận đơn đăng ký làm KLTN của SV, trong đó có:   -Đối với những đề tài đã được GV đồng ý nhận hướng dẫn (có chữ ký xác nhận): Sau khi Hội đồng Khoa xem xét sẽ có danh sách chính thức chấp thuận thực hiện KLTN.

Đối với nhữ...