Cơ hội thực tập / làm thêm có thu nhập cho Sinh viên

Người viết bài:  Danh mục: HỌC BỔNG - VIỆC LÀM Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019 13:23

Cooperative Education/Internship

 

Job Overview

Cooperative Education/Internship:

We are currently looking for 4-5 student interns in HCMC to assist with the administrative and marketing responsibilities on Education field.

Internship duration: 03months – 6months

JOB DESCRIPTION:

-                     Participate in real-world projects.

-                     Working with partners, customers are large, small and multi-industry companies, corporations.

-                     Help other people for preparing the curriculums, syllabus and other teaching materials.

-                     Support on administrative and translation work.

-                     Other tasks assigned by Manager.

REQUIREMENT:

-                      As a third year student, year 4 of the University / College in HCM city.

-                      Students majoring in education, administration, foreign language, pedagogy, humanities, marketing, PR.

-                      Having experience in using social networking tools like Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter and Forum ... is an advantage.

-                      Passionate in community service activities and student support.

-                      Favorite education field.

-                      Good understanding of education system is a plus.

-                      Good at English in both writing and speaking.

-                      Diligence, can-do attitude, team work spirit and creativity.

-                      Good logical thinking.

BENEFITS:

-          Be guided during the internship duration.

-          Learn more skills and experience in doing business when you graduate

-          Letter of Recommendation from IMG. Group’s COO/ Mr JASON DORIEN.

-          Allowance: 1.000.000-2.000.000 ( Supported internship costs per month based on internship time and actual work performance ).

-          The opportunity to become a full-time employee at IMG Group.

HOW TO APPLY

Any related questions, please send CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or contact Recruitment Group at 0909.002.599 Ms. Giau Nguyen.

 

Hợp tác giáo dục / Thực tập

Tổng quan về công việc

Hợp tác giáo dục / Thực tập:

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm 4-5 sinh viên thực tập tại TP HCM để hỗ trợ các trách nhiệm hành chính và marketing trong lĩnh vực Giáo dục.

Thời gian thực tập: 03 tháng - 6 tháng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-                      Tham gia vào các dự án thực tế.

-                      Làm việc với đối tác, khách hàng là các công ty, tập đoàn lớn, đa ngành.

-                      Hổ trợ việc chuẩn bị chương trình giảng dạy, giáo trình và các tài liệu giảng dạy khác.

-                      Hỗ trợ về công tác hành chính và dịch thuật.

-                      Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.

YÊU CẦU:

-                      Là sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư Đại học / Cao đẳng tại Thành phố HCM.

-                      Sinh viên chuyên ngành giáo dục, hành chính, ngoại ngữ, sư phạm, nhân văn, marketing, PR

-                      Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ mạng xã hội như Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter và Forum ... là một lợi thế.

-                      Đam mê trong các hoạt động dịch vụ cộng đồng và hỗ trợ sinh viên.

-                      Yêu thích lĩnh vực giáo dục.

-                      Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục là một lợi thế

-                      Giỏi tiếng Anh cả viết và nói

-                      Siêng năng, có thái độ làm việc tốt, tinh thần làm việc nhóm và sáng tạo

-                      Tư duy logic tốt

LỢI ÍCH

-                      Được hướng dẫn trong suốt thời gian thực tập.

-                      Trước khi tốt nghiệp sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thực tế va chạm.

-                      Thư giới thiệu từ Mr JASON (IMG. Group COO)

-                   Phụ cấp: 2.000.000D (Chi phí thực tập được hỗ trợ mỗi tháng dựa trên thời gian thực tập và hiệu suất công việc thực tế).

-                   Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại tập đoàn IMG.

 

 

Được đọc 3382 Lần