IN TRANG NÀY

GIỚI THIỆU

     Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài Gòn (tiền thân là Ban Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập vào những ngày đầu tiên thành lập trường. Thời kì đầu thành lập, khoa đã đào tạo ngành Sư phạm tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh. Cùng với sự ra đời và phát triển của Trường Đại học Sài Gòn (được nâng cấp từ trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007), khoa Ngoại ngữ hiện nay với quy mô hơn 1700 sinh viên, có chức năng và nhiệm vụ đào tạo trình độ cử nhân đại học ở hai chuyên ngành:

 

* Sư phạm tiếng Anh:

     Đào tạo cử nhân đại học và cao đẳng chuyên ngành sư phạm, cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh chất lượng cao cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở khu vực phía Nam cũng như cả nước.

 

* Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch):

     Đào tạo cử nhân đại học và cao đẳng chuyên ngành ngôn ngữ, cung cấp đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho khu vực phía Nam cũng như cả nước. Trong nhiều năm qua, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đã được nhận công tác tại các cơ quan đối ngoại, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, các công ty hàng không, khu resort quốc tế, trung tâm dịch thuật, …

 

     Để phát triển theo định hướng một đại học định hướng ứng dụng, với tư cách là một bộ phận đào tạo của Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ đã lập kế hoạch phát triển những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

 

     Sứ mạng: Phấn đấu trở thành một cơ sở có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sư phạm tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu Quy hoạch phát triển nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam của nước ta.

 

     Tầm nhìn: Khoa Ngoại ngữ tích cực thực hiện đổi mới và phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước hội nhập quốc tế về khoa học và giáo dục.

 

     Mục tiêu:

    - Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng thích ứng cao, có năng lực thực hành nghề nghiệp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà giáo, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

    - Đáp ứng các quy định và yêu cầu về kiến thức (kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ), về kỹ năng, về thái độ đối với sinh viên tốt nghiệp của chuẩn đầu ra của ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, đảm bảo tỉ lệ khoảng 80% sinh viên ra trường có khả năng thích ứng với công việc thuộc chuyên ngành đào tạo.

 

     Chỉ tiêu thực hiện:

    - Phấn đấu đến năm 2020, Khoa Ngoại Ngữ có báo cáo tự đánh giá với Nhà trường, đảm bảo kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Hằng năm, tỉ lệ sinh viên Khoa Ngoại Ngữ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học từ 20%, bao gồm viết bài cho hội thảo khoa học và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

     Đến năm 2020, có trên 80% sinh viên Khoa Ngoại Ngữ tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc, cụ thể ở các trường tiểu học, THCS, THPT của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường khu vực ASEAN.

 

 

CCTCQLKNN

 

 

 

 

  • BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

ThS. GVC. Trần Ngọc Mai

 

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

Hinh-4x6-Tran-The-Phi

 

 

TS. Trần Thế Phi

 

Tiến sĩ Ngôn ngữ học

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

  

 

 

 

ThS. Hồ Văn Bình

 

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

 

  • CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

 

1. Trần Ngọc Mai                                       - Bí thư Chi bộ

 

2. Trần Thế Phi                                           - Đảng viên

  

3. Trương Văn Ánh                                     - Đảng viên

 

4. Lê Quang Thái                                        - Đảng viên

 

5. Võ Thụy Thanh Thảo                             - Đảng viên

 

6. Huỳnh Ngọc Trang                                 - Đảng viên

 

 

 

  • BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

1. Nguyễn Trịnh Tố Anh                             - Chủ tịch

 

2. Đặng Trung Nam                                     - Ủy viên 

 

3. Nguyễn Trung Thảo                                 - Ủy viên

 

 

  • DANH SÁCH VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 

 DScacBM2021

 

 

 

 

 

Được đọc 83695 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 4 2021 11:19

Latest from