Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của sinh viên và phần giải đáp của Khoa Ngoại ngữ - NH 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: HỎI ĐÁP Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 16:09

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC LỚP VÀ

PHẦN GIẢI ĐÁP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

NĂM HỌC 2018-2019

µµµ

Thời gian: 26/3/2019                                                    Địa điểm: C.B107

 

STT

NỘI DUNG Ý KIẾN

PHẦN GIẢI ĐÁP

I. Về công tác đào tạo:

 

a) Một số vấn đề chung:

1

Cho phép sinh viên nộp phí thi lại thay vì nộp tiền HP để cải thiện.

Không thể thay đổi được do thực hiện theo quy chế đào tạo tín chỉ.

2

Nên mở lớp cho đủ số lượng sinh viên, nhất là các môn chuyên ngành.

Mở lớp phải căn cứ theo số lượng sinh viên và kế hoạch mở nhóm năm học, không thể mở tùy tiện. Nếu sinh viên có nhu cầu, nguyện vọng thì phản hồi với CVHT để CVHT phản hồi lại với Khoa trong thời gian quy định.

Mở thêm số lượng lớp, số lượng sinh viên cho các môn chuyên ngành; Mở thêm các lớp Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung,…).

3

Cần cho thêm thời gian ôn thi sau khi kết thúc học phần.

Không giải quyết được, sinh viên phải chủ động tự tổ chức ôn thi.

4

Tại sao đóng học phí cho các học phần thực tập

Vì học phần này nằm trong chương trình đào tạo theo tín chỉ và việc đóng học phí cũng theo quy định.

5

Bỏ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi xét tốt nghiệp

Khoa thực hiện theo chuẩn đầu ra. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nằm trong yêu cầu của chuẩn đầu ra.

6

Cần giải quyết việc mở/hủy lớp sau mỗi lần đăng ký môn học thỏa đáng hơn.

Nếu là môn chung thì thuộc sự quản lý của Phòng Đào tạo. Còn môn chuyên ngành của Khoa phải phục thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký và kế hoạch mở nhóm môn học. Phòng Đào tạo và Khoa đều có thông báo sau mỗi lần đăng ký môn học, sinh viên phải theo dõi và phản hồi cho CVHT trong thời gian quy định.

7

Nên gộp chung môn Viết 3 và Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Không thể vì 2 môn này nội dung khác nhau.

8

Đề thi thường bị lỗi.

Khoa ghi nhận thông tin và sẽ họp rút kinh nghiệm trong các tổ bộ môn.

9

Nên phổ biến rõ hơn về các quy định tạm ngừng/buộc thôi học

Quy định về tạm ngừng/buộc thôi học đã được quy định rất rõ ràng, cụ thể tại Chương II. Tổ chức đào tạo trong Sổ tay sinh viên

10

- Nên update sẵn các mẫu giấy tờ. VD: đơn công nhận học phần, đơn đổi môn học…

- Cần cung cấp các môn học tiên quyết, sơ đồ cây,… để SV nắm tiến trình đào tạo

- Nên có một sơ đồ học chính xác để sinh viên biết, theo kịp ra trường đúng hạn.

Đã được cung cấp trên rất nhiều kênh: sổ tay sinh viên, web Khoa (mục “Biểu mẫu”), hồ sơ phát đầu năm học…, đề nghị sinh viên cập nhật thông tin. Các mẫu đơn khác phát sinh trong quá trình học tập sinh viên tự làm theo hướng dẫn của cố vấn học tập và trợ lý đào tạo Khoa.

11

Cần các tiết học với giảng viên bản xứ

Khoa ghi nhận ý kiến. Khoa sẽ xây dựng kế hoạch và xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.

12

Tổ chức các buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp, gặp gỡ các nhà tuyển dụng, công ty; mở các lớp đào tạo kỹ năng (miễn phí)…

Khoa có tổ chức nhưng chưa được thường xuyên. Khoa ghi nhận ý kiến đóng góp.

13

Cần giảm thuyết trình các môn kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học,…

Khoa ghi nhận ý kiến và sẽ họp thống nhất trong tổ bộ môn: Môn nào cần thuyết trình, thuyết trình ở cấp độ nào... để tạo sự thống nhất giữa các giảng viên.

14

- Nên đào tạo chiều sâu hơn

- Các môn chuyên ngành nên được dạy sâu hơn.

Khoa ghi nhận ý kiến

15

Vì sao Ngành Ngôn ngữ Anh mà phải học môn Quản trị Văn phòng.

Môn Quản trị Văn phòng cung cấp các kiến thức cần thiết về Văn phòng như soạn thảo văn bản, hiểu biết về văn bản pháp quy, các thủ tục hành chính... Đây là các kiến thức cần thiết vì hầu hết các sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đều làm ở bộ phận Văn phòng, Hành chính ở các công ty lớn, các nhà tuyển dụng cần những người thành thạo không chỉ tiếng Anh mà còn những kỹ năng mềm khác.

16

Môn Thường thức âm nhạc là như thế nào, học những gì có liên quan đến ngành Ngoại ngữ?

Môn Thường thức âm nhạc là môn học tự chọn, cung cấp những kiến thức cơ bản về nhạc cụ và các thể loại âm nhạc, cần thiết cho ngành sư phạm.

 

b) Thực tế chuyên môn:

17

- Tiền thực tế chuyên môn cao.

- Giảm tiền thực tế chuyên môn.

- Chất lượng thực tế chuyên môn còn sơ sài

- Thông báo gấp sinh viên không chuẩn bị kịp

- Em nghe nói Thực tế chuyên môn 2 kỳ này dời qua HKI năm 3, nếu là thật mong Khoa thông báo sớm để tụi em còn chuẩn bị kịp

- Khoa ghi nhận ý kiến. Tuy nhiên, theo quy định của nhà trường, Khoa chịu trách nhiệm về việc thiết kế chương trình và đánh giá điểm bài báo cáo (phần chuyên môn). Còn việc tổ chức và kinh phí thuộc về Trung tâm hỗ trợ sinh viên dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường cũng như các phòng ban.

- Đối với đợt thực tế chuyên môn 2 vừa rồi, khoa và phòng ban hữu quan sẽ rút kinh nghiệm trong việc thông tin đến sinh viên.

- Khoa thông báo: Thực tế chuyên môn 2 sẽ được tổ chức vào tháng 10/2019 (thay vì tháng 01/2020 như thường niên)

 

c) Thực tập sư phạm:

 

18

- Thông tin thực tập sư phạm thông báo gấp, sinh viên không chuẩn bị kịp

- Cần mở thêm các lớp thực hành sư phạm

- Khoa thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, có các mốc thời gian thực hiện rõ ràng, sinh viên phải theo dõi để thực hiện.

- Phải thực hiện theo quy định của nhà trường và của chương trình đào tạo.

 

d) Giáo trình học tập:

 

19

- Chất lượng giáo trình còn thấp (bị mờ, mất chữ…).

- Giáo trình cần cập nhật, đổi mới đa dạng hơn, liên hệ thực tế nhiều hơn.

Khoa ghi nhận thông tin.

20

- Không sử dụng hết giáo trình, giáo trình và slide bài giảng không liên quan với nhau;

- Môn Speaking 3 không thống nhất giữa slide và giáo trình

Khoa ghi nhận thông tin. Tuy nhiên một số môn có thể giảng viên sử dụng giáo trình cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu, còn slide bài giảng để mở rộng hơn.

21

Cần cập nhật giáo trình mới (Môn Kỹ năng biên dịch, phiên dịch)

Môn Kỹ năng phiên dịch ghi nhận chất lượng file nghe còn kém, sẽ cải thiện.

 

e) Phúc khảo:

 

22

Tiền phúc khảo cao; phúc khảo không được lên điểm dù làm bài được…

- Lệ phí phúc khảo theo quy định của Phòng Đào tạo.

- Khi chấm phúc khảo, sẽ có 02 giảng viên khác chấm lại bài đó nên số điểm của bài thi đảm bảo chính xác, công bằng.

II. Về chế độ chính sách:

23

Tạo thêm nhiều hoạt động lấy điểm rèn luyện cho sinh viên.

BCH Đoàn-Hội đã tạo ra rất nhiều các hoạt động, mỗi HK trung bình có từ 50-70 các hoạt động, rất nhiều so với các khoa khác.

24

- Tăng điểm rèn luyện

- Kéo dài thời gian làm điểm rèn luyện.

- Thực hiện điểm rèn luyện bằng máy tính

Đây là khung điểm rèn luyện chung cũng như cách tính điểm rèn luyện bằng phiếu, thời hạn nộp điểm rèn luyện áp dụng cho toàn trường nên không thể thay đổi.

Ghi nhận ý kiến: Thực hiện điểm rèn luyện bằng máy tính

III. Các nội dung khác:

25

Linh động trong các buổi họp (Họp online)

Hình thức tổ chức có thể linh động theo tình hình lớp và cố vấn học tập quyết định, nhưng theo vẫn phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ, biên bản cuộc họp nộp về Khoa theo quy định.

26

Khi học các môn chung, các ngành đều như nhau nhưng học phí của nhóm ngành 1 và 2 lại phải đóng mức khác nhau.

Khoa Ngoại ngữ thuộc nhóm ngành 2 có mức học phí cao hơn nhóm ngành 1. Quy định về học phí xem trong sổ tay sinh viên (Mục 7.7 Học phí và Lệ phí, trang 34)

27

- Không nên tổ chức các hoạt động vào các ngày T7, CN;

- Các buổi tọa đàm nên tổ chức trong tuần thuận tiện cho sinh viên ở xa tham gia.

Theo quy định của trường, các hoạt động tổ chức đông người phải tập trung vào thứ 7 và chủ nhật, để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tổ chức học tập của sinh viên.

28

Các hoạt động thường bị thay đổi thời gian và địa điểm

Do một số các yếu tố khách quan nên ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình (nhà trường có công tác đột xuất không sắp xếp được phòng, thay đổi phòng vào phút cuối…)

29

Em và các bạn có mang theo boardgame như uno, mèo nổ,... chơi rất nhỏ, không làm phiền tới bất kỳ ai. Nhưng bọn em liên tục bị bảo vệ không cho chơi, trong sổ tay sinh viên không hề cấm.

Ý kiến “chơi rất nhỏ, không làm phiền tới bất kỳ ai” là ý kiến chủ quan cá nhân của sinh viên. Khi các em tụ tập, chơi ngay trước khu vực Văn phòng Khoa (A007 – A008 – A009), các thầy cô trong Khoa đã nhắc nhở rất nhiều lần về việc gây ồn ào, mất trật tự, cản trở lối đi (số lượng sinh viên tụ tập là rất đông, gần 20 sinh viên).

Việc tụ tập đông người, ồn ào gậy mất trật tự là vi phạm quy định của trường và điều lệ trường đại học (Xem kỹ mục 2.3 Các hành vi sinh viên không được làm (Điều 6) trang 19 trong Sổ tay sinh viên).

30

Đề xuất nguyện vọng của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh được luyện tập giảng dạy cũng như luyện thêm về việc trình bày bảng để phục vụ cho các học phần thực hành sư phạm và quá trình thực tập tại các trường phổ thông.

Khoa ghi nhận ý kiến và sẽ đề xuất với trường mở các giảng đường vào buổi trưa để sinh viên nghỉ ngơi và sử dụng bảng.

31

- Thông báo đăng trên web Khoa khó có thể theo dõi hơn là việc đăng những thông báo đó trên Facebook

- Thông tin trên web Khoa quá rối, nên chia ra theo khóa.

- Cần cập nhật các mẫu giấy tờ sẵn cho sinh viên.

- Thủ tục giấy tờ rắc rối, không biết phải chuẩn bị gì trước.

- Website của Khoa cũng như các website của trường, các phòng, ban khác là kênh thông báo chính thống và có giá trị để phổ biến các hoạt động cho giảng viên và sinh viên, các kênh thông tin khác như các trang mạng xã hội là phương tiện để thông tin nhanh chóng.

- Mỗi thông báo trên website Khoa đều được phân chia theo lĩnh vực và đối tượng cụ thể, mỗi tiêu đề của thông báo đều được ghi rõ.

- Các mẫu giấy tờ căn bản cũng như quy trình, thủ tục thực hiện đã được Khoa cập nhật trên mục “Biểu mẫu” của web Khoa. Đề nghị sinh viên cập nhật thông tin trên. Ngoài ra, nếu có thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ cố vấn học tập hoặc Văn phòng Khoa để hiểu rõ hơn.

Được đọc 1514 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 16:24