K17: file học phần Luyện Âm (813020) HK1, 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: NGÔN NGỮ ANH & SƯ PHẠM TIẾNG ANH Thứ hai, 02 Tháng 10 2017 10:56

 

Sinh viên K17 tải file âm thanh của học phần Luyện Âm (813020)   TẠI ĐÂY

Được đọc 8170 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 10 2017 11:09