Thông báo v/v THAY ĐỔI ngày nộp khoá luận tốt nghiệp 2018-2019:

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ bảy, 27 Tháng 4 2019 11:49
Khoa ngoại ngữ thông báo đến sinh viên làm KLTN như sau:
 
1. Nộp KLTN: 11.05.2019 (từ 8.00-11.00 a.m) Phòng A009.
Nộp 3 bản KLTN có đầy đủ chữ ký của tác giả và GVHD 
Đóng 200.000 làm lệ phí bảo vệ KLTN
Người nhận: Cô Nguyên
 
2. Lễ bảo vệ KLTN dự kiến sẽ tổ chức vào 11.06.2019 (Thời gian và địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)
Lưu ý: Khoa NN không giải quyết các trường hợp nộp KLTN trễ và vắng mặt tại buổi lễ bảo vệ.
Được đọc 4489 Lần