Thông báo V/v nộp sản phẩm NCKH 2018-2019:

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ bảy, 27 Tháng 4 2019 11:55
Khoa ngoại ngữ thông báo đến sinh viên làm NCKH cấp trường như sau:
 
Nộp sản phẩm NCKH : 
Thời gian: 07.05.2019 (từ 8.00-11.00 a.m) 
Địa điểm: Phòng A007.
Người nhận: Cô Thanh Hà
- Nộp 4 bản NCKH ( theo yêu cầu của thông báo C1/TB-QLKH
- Bản sao các công trình (nếu có)
- Đề xuất hội đồng nghiệp thu.
 
Lưu ý: Khoa NN không giải quyết các trường hợp nộp SP NCKH trễ.
Được đọc 4469 Lần