[BHYT 2021- K17,18,19,20] Danh sách kiểm tra SV đã tham gia BHYT 2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 26 Tháng 11 2020 15:58

Yêu cầu tất cả sinh viên phải kiểm tra danh sách tham gia BHYT 2021 (File danh sách đính kèm dưới thông báo này). Nếu có thiếu sót, sinh viên đến trực tiếp văn phòng Khoa để điều chỉnh.

Thời gian: Ngày 27/11/2020 – Phòng D.105

Sau thời gian trên, nếu SV không phản hồi, mọi sai sót sau này SV tự chịu trách nhiệm.

Lưu ý:

Khoa nhắc nhở lần cuối, SV bắt buộc phải thực hiện khai báo online tại https://bhyt.sgu.edu.vn/ (kể cả SV mua BHYT bên ngoài). Nếu không khai báo, xem như chưa hoàn tất việc đăng ký và chịu mất phí đã đóng.

Được đọc 2543 Lần