DAN17: Thông báo về việc đăng kí Phương án đi Thực tế chuyên môn 2

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 12 Tháng 8 2019 08:36

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh khóa 17

về việc đăng kí chọn địa điểm đi thực tế chuyên môn 2

Học kì 1, năm học 2019 - 2020

 

* Phương án 1: đi thực tế chuyên môn trong nước (miền Trung và miền Bắc Việt Nam)

- Thời gian: có 2 đợt:

  + Đợt 1: từ 02/10/2019 đến 11/10/2019

  + Đợt 2: từ 12/10/2019 đến 21/10/2019

Sinh viên tham khảo Lịch trình

 

* Phương án 2: đi thực tế chuyên môn tại Thái Lan (Bangkok và Pattaya)

- Thời gian: có 2 đợt:

  + Đợt 1: từ 02/10/2019 đến 11/10/2019  

  + Đợt 2: từ 14/10/2019 đến 23/10/2019

Sinh viên tham khảo Lịch trình (đang cập nhật)

 

* Sinh viên nhấp VÀO ĐÂY và đăng kí chọn địa điểm đi thực tế

* Thời gian: trước 17g00 ngày 18/08/2019 (chủ nhật)

 

Được đọc 1762 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 8 2019 09:00