Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Tháng 3/2019, Khoa Ngoại ngữ đã chính thức khởi động cuộc thi “Nghiệp vụ Du lịch 2019” và “Nghiệp vụ Sư phạm 2019”, hai cuộc thi mang tính học thuật, nhằm tạo môi trường nghiên cứu, học hỏi về lĩnh vực du lịch và giảng dạy tiếng Anh. Bao gồm ba vòng thi, bắt đầu từ ngày 11/3/2019 đến ngày 7/4/2019. Vòng loại: Mỗi chi đoàn cử ba sinh viên lập thành...
Ngày 09/4/2019, tại Phòng họp 1 - Trường Đại học Sài Gòn, đã diễn ra buổi trao đổi chuyên đề: Công nghệ CAT (Computer Assisted Translation). Báo cáo viên của buổi chuyên đề là PGS.TS. Đinh Điền - Giám đốc Trung tâm ngôn ngữ học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, là một chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ họ...
PHẦN 1: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA   1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng thích ứng cao, có năng lực thực hành nghề nghiệp ...