Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ thông báo:    Từ 8g00 đến 09g30 ngày 23/2/2019 (thứ bảy), khoa Ngoại ngữ sẽ họp các sinh viên đi Thực tế CM 2 tại Malaysia. Tại buổi họp, khoa, phòng Hợp tác Quốc tế và Trung tâm HTSV sẽ giải đáp các thắc mắc của sinh viên.  Nhằm chuẩn bị tốt và tiết kiệm thời gian, khoa tiếp...
1. Sinh viên đã đăng kí đi Thực tế Chuyên môn 2 tại Malaysia tiến hành điền các thông tin còn thiếu TẠI ĐÂY.   2. Sinh viên scan passport của mình (chỉ cần scan màu 1 trang đầu có ảnh) và gửi về địa chỉ email của khoa: ...
Đây là DSSV học học phần Ngữ pháp chức năng để thay thế cho học phần Thường thức mỹ thuât và đã làm đơn công nhận học phần tương đương gửi về khoa. Nếu không có tên trong danh sách trên mà không phản hồi trước ngày thứ 4 (20/2/2019) thì coi như KNN sẽ không chịu trách nhiệm về việc xác nhận học phần tương đương. Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ cô ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo: Khoa nhận đơn xin học lại môn Kỹ năng Viết 1 của sinh viên lớp VB2 khoá 16, ngành NNA (lớp DAN5161), cụ thể như sau:   1. Thời gian nhận đơn:     - Ngày 18/2/2019 (thứ hai): sáng từ 8g đến 11g30, chiều từ 14g đến 17g     - Ngày 19/2/2019 (thứ ba): sáng từ 8g đến 11g30.   2. Địa điểm nh...
Khoa Ngoại ngữ thông báo: Khoa nhận đơn xin phúc khảo điểm thi các môn chuyên ngành HK1, năm học 2018 - 2019 của sinh viên, cụ thể như sau:   1. Thời gian nhận đơn:     - Ngày 18/2/2019 (thứ hai): sáng từ 8g đến 11g30, chiều từ 14g đến 17g     - Ngày 19/2/2019 (thứ ba): sáng từ 8g đến 11g30.   2. Địa điểm nh...
Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc họp đoàn sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp HK2, năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:   1. Thời gian: từ 09g50 đến 12g00 ngày 23/2/2019 (thứ bảy)   2. Địa điểm: phòng B.108 (cơ sở chính)   3. Nội dung: gặp giảng viên hướng dẫn, phổ biến quy định, hướng dẫn làm báo cáo thực tập.   4. Thàn...