Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Ngày 08/6/2019, thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên năm học 2018 - 2019, Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành buổi bảo vệ KLTN cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn Ngữ Anh niên khóa 2015 - 2019. Buổi bảo vệ KLTN có sự hiện diện của: TS. Trần Thế Phi - Trưởng Khoa Ngoại ngữ, ThS. Trần Ngọc Mai - Bí thư...
Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho sinh viên các lớp thực hiện theo thông báo.   Vui lòng liên hệ cô Thanh Hà - Trợ lý NCKH sinh viên.   Trân trọng./.     ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo về điều kiện để sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (NNA) và Sư phạm tiếng Anh (SPTA), năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:   I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN: Sinh viên phải đáp ứng tất cả những điều kiện sau đây: 1. Sinh viên phải có số tín chỉ đã tích lũy lớn ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo:   Sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6/2019 của ngành Sư phạm tiếng Anh (hệ chính quy) đến nhận Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm khóa học   * Địa điểm: Văn phòng khoa Ngoại ngữ (C.A009) * Thời gian:       + Sáng: từ 8g00 đến 11g30 ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc họp đoàn Sinh viên thực tập ngành Ngôn ngữ Anh, học kì 3 năm học 2018 - 2019   * Thời gian: lúc 09g30 ngày 28/6/2019 (thứ sáu)   * Địa điểm: phòng C.C106 (cơ sở chính)   * Danh sách các nhóm thực tập:    + Nhóm 1 GVHD: Tiến sĩ Trần Thế Phi   &nb...