Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Để đảm bảo cho việc xét Tốt nghiệp đúng tiến độ, Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ trong diện xét Tốt nghiệp năm 2018 chú ý theo dõi và thực hiện Thời gian nộp Chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau:   1. Chứng chỉ ng...

MANULIFE tuyển dụng

Thứ tư, 06 Tháng 6 2018 11:37
MANULIFE TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
☎️☎️☎️Nhân viên kinh doanh:
- Telesales Khách Hàng
- Tư vấn cho Khách Hàng giải pháp tài chính phù hợp
- Hổ trợ Khách Hàng các thủ tục tham gia và chính sách của Công Ty
- Thu nhập: 15 - 20 triệu/ tháng + thưởng
...
  Ngày 12/5/2018, tại phòng Thính thị 1 (Lab 1) của Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh" (chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các lớp dạy sử dụng Công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành tiếng Anh, ứng dụng E-learning và M-learning trong giảng dạy, việc quản l...
  Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, sinh viên Khoa Ngoại ngữ K15 và K16 chú ý theo dõi và thực hiện:     ...
  Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:   Liên kết Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội HK2 và HK3 năm học 2017 - 2018:   http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/10-cacchucnang/95-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c...
          Hiện nay trang web Khoa Ngoại ngữ đã cập nhật thêm Menu Biểu mẫu để thuận tiện cho việc cung cấp và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu dành cho Giảng viên và Sinh viên của Khoa. (http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/978-ve-viec-cung-cap-bieu-mau-mot-so-loai-giay-to-danh-cho-giang-vien-va-sinh-vien.html)   T...