Chu kì Đào tạo 2020-2024: Đề cương chi tiết các môn chuyên ngành

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 11:19

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Chu kì Đào tạo 2020-2024

***

 

1. Ngành Ngôn ngữ Anh

 

2. Ngành Sư phạm tiếng Anh

Được đọc 4032 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 11:24