DAN18: (Chính thức) Về học phần Thực tế chuyên môn 2

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 12:30

Khoa Ngoại Ngữ thông báo:

 

1. Danh sách chính thức (đã cập nhật kết quả xét duyệt xin chuyển xe): TẢI TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra tên của mình, đặc biệt là dấu "x" ở cột Nam / Nữ. Nếu có sai sót phải báo về lớp trưởng. Lớp trưởng báo lại Khoa để điều chỉnh. Thời gian: trước ngày 24/2/2021

 

2. Hướng dẫn làm bài thu hoạch Thực tế chuyên môn 2: TẢI TẠI ĐÂY

 

3. Điều chỉnh tỉ lệ điểm thành phần của môn học Thực tế chuyên môn 2:

     + Điểm chuyên cần: 30% (hệ số: 0.3)

     + Điểm thu hoạch: 70% (hệ số: 0.7)

Điểm chuyên cần: theo quy định chung của môn. Điểm thu hoạch: theo mục 2

 

4. Thời gian họp đoàn:

     + Hình thức họp: trực tuyến

     + Thời gian: ngày 26/2/2021 (thứ sáu)

            * Từ 13g đến 14g: K17, lớp DAN1181, 1182, 1183

            * Từ 14g đến 15g: lớp DAN1184, 1185, 1186, 1187

            * Từ 15g đến 16g: lớp DAN1188, 1189, 11810, 11811

Mã tham gia phòng họp trực tuyến (google meet): khoa sẽ thông báo sau.

 

Trân trọng ./.

Được đọc 2799 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 13:37