IN TRANG NÀY

V/v nộp số tài khoản nhận học bổng HK 2 năm học 2018-2019, đợt 1

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 27 Tháng 8 2019 08:48

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo, sinh viên các lớp các khoá có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập  học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện theo thông báo.

 

Danh sách học bổng: http://ctsv.sgu.edu.vn/images/NH20182019/DRLHK220182019/chinhthuc/DSSV_DUOCHBKK_182_TOANTRUONG_CHINHTHUC.pdf

 

TB-hoc-bong-hk2-18-19

 

Được đọc 2480 Lần