Trung Nam

Trung Nam

    Cập nhật Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 30/9/2021     Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập; sinh viên các lớp khóa 17 và các khóa trước về việc nộp các loại chứng chỉ của Chuẩn đầu ra theo quy định như sau:   Tất cả các loại chứng ch...

Biểu mẫu - Mẫu đơn

Danh mục: SINH VIÊN
Thứ năm, 10 Tháng 6 2021 13:30
     Vui lòng tải các Biểu mẫu - Mẫu đơn được đính kèm phía dưới     ↓↓↓
     ...
- Địa chỉ liên hệ các đơn vị: HB002: Văn phòng Trường Đại học Sài Gòn HB007: Phòng Kế hoạch Tài chính (P. KHTC) C.C007-008: Phòng Đào tạo (P. ĐT) C.D001: Phòng Công tác Sinh viên (P. CTSV) C.D106: Văn phòng Ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ (BCN) C.D105: Văn phòng khoa Ngoại ngữ (VPK)   Quy trình hướng dẫn thực...
      Sáng ngày 05/5/2021, tại phòng họp HB.107, Trường Đại học Sài Gòn đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ. Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn quyết định bổ nhiệm ThS. Võ Thụy Thanh Thảo, Phó Trưởng bộ môn Sư phạm tiếng Anh, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sài Gòn nhi...
Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ có tên trong danh sách chú ý theo dõi và thực hiện.   Danh sách Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 - Chính thức:   http://ctsv.sgu.edu.vn/images/NH20202021/drlhk1/chinhthuc/CT_HBKKHT_201_TOANTRUONG.pdf     ...