Trung Nam

Trung Nam

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022   1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 1 năm 2022: http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/danh-sach-sinh-vien-tot-nghiep-dot-1-nam-2022   2. Thông báo Lễ tốt nghiệp:
  Sinh viên làm khảo sát đăng ký tham gia theo mẫu để phục vụ cho việc chuẩn bị tổ chức th...
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa K18 và các khóa trước thời gian nộp các loại chứng chỉ của Chuẩn đầu ra theo quy định như sau:   * Đợt xét thứ 2, 3, 4 - Năm 2022:  Đợt xét tốt nghiệp chính thức của khóa 18 theo niên khóa đào tạo.   ** Sinh viên các khóa K17 trở về trước (tốt ng...
Thời gian xét công nhận tốt nghiệp bổ sung năm 2021: dự kiến ngày 05/11/2021   Do tình hình diễn biến vẫn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập; sinh viên các lớp khóa 17 và các khóa trước về việc nộp các loại chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành như sau:   - Hồ sơ bao gồm: 1. Bản pho...
Về việc nộp Bản sao y có công chứng chứng thực Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành:   - Hồ sơ bao gồm:   1. Bản photocopy chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành bắt buộc có sao y - công chứng - chứng thực - đã gửi Email trước đó. (Không nhận BẢNG GHI ĐIỂM HOẶC GIẤY XÁC NHẬN / CHỨNG NHẬN).   2. Bản photocopy thẻ sinh viên.   ...
    Cập nhật Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 30/9/2021     Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập; sinh viên các lớp khóa 17 và các khóa trước về việc nộp các loại chứng chỉ của Chuẩn đầu ra theo quy định như sau:   Tất cả các loại chứng ch...