Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:

 

BHYT-BS-2019

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG