GIỚI THIỆU

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài Gòn (tiền thân là Ban Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập vào những ngày đầu tiên thành lập trường. Thời kì đầu thành lập, khoa đã đào tạo ngành sư phạm tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh. Cùng với sự ra đời và phát triển của Trường Đại học Sài Gòn (được nâng cấp từ trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007), khoa Ngoại ngữ hiện nay với quy mô hơn 1700 sinh viên, đang đào tạo trình độ cử nhân đại học ở hai chuyên ngành:

* Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch):

Đào tạo cử nhân đại học và cao đẳng chuyên ngành ngôn ngữ, cung cấp đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho khu vực phía Nam cũng như cả nước. Trong nhiều năm qua, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đã được nhận công tác tại các cơ quan đối ngoại, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, các công ty hàng không, khu resort quốc tế, trung tâm dịch thuật, …

* Sư phạm tiếng Anh:

Đào tạo cử nhân đại học và cao đẳng chuyên ngành sư phạm, cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh chất lượng cao cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở khu vực phía Nam cũng như cả nước.

 

 

 CƠ CẤU NHÂN SỰ:

 

  • BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

P. TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

ThS. GVC. Trần Ngọc Mai

 

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

ThS. Hồ Văn Bình

 

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

  

 

 Hinh-4x6-Tran-The-Phi

 

 

TS. Trần Thế Phi

 

Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh

 

 

  • CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

 

1. Trần Ngọc Mai                                       - Bí thư Chi bộ

 

2. Trần Thế Phi                                           - Đảng viên

  

3. Trương Văn Ánh                                     - Đảng viên

 

4. Lê Quang Thái                                        - Đảng viên

 

5. Võ Thụy Thanh Thảo                             - Đảng viên

 

6. Huỳnh Ngọc Trang                                 - Đảng viên

 

7. Nguyễn Thị Thu Trang                           - Đảng viên

 

 

  • BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

1. Nguyễn Trịnh Tố Anh                             - Chủ tịch

 

2. Đặng Trung Nam                                     - Ủy viên 

 

3. Nguyễn Trung Thảo                                 - Ủy viên

 

 

  • GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SƯ PHẠM TIẾNG ANH & NGÔN NGỮ ANH

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

 

1

 

ThS. Đặng Quỳnh Liên

 

Trưởng BM Ngôn ngữ Anh

 

 

2

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

 

Phó BM Sư phạm Anh

 

 

3

 

TS. Bùi Diễm Hạnh

 

Giảng viên

 

 

4

 

ThS. GVC. Bùi Thị Phương Dung

 

Giảng viên

 

 

5

 

ThS. Lê Thị Đài Trang

 

Giảng viên

 

 

6

 

ThS. Phạm Thùy Ngọc Trang

 

Giảng viên

 

 

7

 

ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

 

Giảng viên

 

 

8

 

ThS. Lê Thị Thanh Hà

 

Giảng viên

 

 

9

 

ThS. Lê Hà Tố Quyên

 

Trợ giảng

 

 

10

 

 ThS. Võ Thụy Thanh Thảo

 

Trưởng BM Sư phạm Anh

 

 

11

 

ThS. Nguyễn Hoàng Quý

 

Giảng viên

 

 

12

 

CN. Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa

 

Giảng viên

 

 

13

 

TS. Nguyễn Quang Minh Triết

 

Giảng viên

 

 

14

 

ThS. Nguyễn Trung Thảo

 

Giảng viên

 

 

15

 

CN. Trần Đình Hậu

 

Giảng viên

 

 

16

 

ThS. Trần Quang Loan Tuyền

 

 

Giảng viên

 

17

 

ThS. GVC. Trương Văn Ánh

 

Giảng viên

 

 

18

 

 

ThS. Phạm Lê Kim Tuyến

 

Trợ giảng

 

19

 

 

ThS. Bùi Nguyễn Nguyệt Minh

 

Trợ giảng

 

20

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh

 

Trợ lý Đào tạo Sư phạm Anh

 

21

 

 

ThS. Lê Quang Thái

 

Trợ lý Đào tạo Ngôn ngữ Anh

  • GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TIẾNG ANH CHÉO KHOA

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

 

1

 

ThS. Nguyễn Thị Huệ

 

Trưởng bộ môn

 

 

2

 

ThS. Hà Thúy Ngọc

 

P. Trưởng bộ môn

 

 

3

 

ThS. Phạm Văn Chiến

 

Trợ giảng

 

 

4

 

ThS. GVC. Lê Thu Hà

 

Giảng viên

 

 

5

 

ThS. Doãn Thị Thúy Liễu

 

Giảng viên

 

 

6

 

ThS. Huỳnh Ngọc Trang

 

Giảng viên

 

 

7

 

ThS. Nguyễn Văn Thành

 

Giảng viên

 

 

8

 

ThS. Nguyễn Nữ Như Linh

 

Trợ giảng

 

 

9

 

ThS. Phạm Thị Anh Đào

 

Giảng viên

 

 

10

 

ThS. Trần Thị Cúc

 

Giảng viên

 

 

11

 

 

CN. Vũ Thị Thanh Thủy

 

Chuyên viên

 

12

 

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

 

Chuyên viên

 

 

Stt HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 ThS. Đặng Quỳnh Liên Trưởng BM Ngôn ngữ Anh
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Vân Phó BM Sư phạm Anh
3 TS. Bùi Diễm Hạnh Giảng viên
4 ThS. GVC. Bùi Thị Phương Dung Giảng viên
5 ThS. Lê Thị Đài Trang Giảng viên
6 ThS. Phạm Thùy Ngọc Trang Giảng viên
7 ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm Giảng viên
8 ThS. Lê Thị Thanh Hà Giảng viên
9 ThS. Lê Hà Tố Quyên Trợ giảng
10  ThS. Võ Thụy Thanh Thảo Trưởng BM Sư phạm Anh
11 ThS. Nguyễn Hoàng Quý Giảng viên
12 CN. Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa Giảng viên
13 TS. Nguyễn Quang Minh Triết Giảng viên
14 ThS. Nguyễn Trung Thảo Giảng viên
15 CN. Trần Đình Hậu Giảng viên
16 ThS. Trần Quang Loan Tuyền Giảng viên
17 ThS. GVC. Trương Văn Ánh Giảng viên
18 ThS. Bùi Nguyễn Nguyệt Minh Trợ giảng
19 ThS. Bùi Nguyễn Nguyệt Minh Trợ giảng
20 ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh Trợ lý Đào tạo Sư phạm Anh
21 ThS. Lê Quang Thái Trợ lý Đào tạo Ngôn ngữ Anh
Được đọc 28211 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 14:12
XEM THÊM: ĐOÀN KHOA »