Lưu ý
  • Lack of access rights - File '\images\HP-tuong-duong-DSA.jpg'
  • Lack of access rights - File '\images\HP-tuong-duong-DSA.jpg'

Khoa Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp ngành Sư phạm tiếng Anh (DSA) đã đăng ký những học phần thay thế theo như trong hình nhanh chóng làm đơn xin công nhận học phần tương đương gửi cho Trợ lý đào tạo cô Mỹ Thanh – 0918445336

Hạn chót: 27/7/2019.

Quá thời hạn trên, sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm nếu không được Phòng Đào tạo ghi nhận tương đương sau này.

Trân trọng./.

 

HP-tuong-duong-DSA

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG