Khoa Ngoại ngữ thông báo và nhắc sinh viên đã đăng kí tham gia buổi giảng dạy thử của ứng viên:

 

- Thời gian: 8g45 ngày 3/8/2019

- Địa điểm: phòng Lab 2

 

- Lưu ý: khi đi tham dự mang theo giáo trình môn Kỹ năng Viết 2

 

Trân trọng.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG