Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến những sinh viên đi thực tế chuyên môn 2

HK1, năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

 

1. Điều chỉnh số lượng chia đợt: do yếu tố khách quan về số lượng xe và chổ ngồi, Khoa thông báo thay đổi số lượng sinh viên mỗi đợt:

+ Đợt 1: từ ngày 02/10/2019 đến ngày 11/10/2019.

- Tổng số xe: 4 xe

- Tổng số sinh viên: 145 gồm:

          + Khóa 15,16: 19 sinh viên

          + Lớp DAN1171: 26 sinh viên

          + Lớp DAN1172: 37 sinh viên

          + Lớp DAN1173: 31 sinh viên

          + Lớp DAN1174: 32 sinh viên

 

+ Đợt 2: từ ngày 12/10/2019 đến ngày 21/10/2019.

- Tổng số xe: 5 xe

- Tổng số sinh viên: 162 gồm:

          + Khóa 16: 7 sinh viên

          + Lớp DAN1175: 31 sinh viên

          + Lớp DAN1176: 32 sinh viên

          + Lớp DAN1177: 30 sinh viên

          + Lớp DAN1178: 31 sinh viên

          + Lớp DAN1179: 31 sinh viên

 

(*): Danh sách dự kiến đính kèm XEM TẠI ĐÂY, chưa bao gồm kết quả duyệt đổi đợt. Khoa tiếp tục nhận đơn xin được đổi đợt đến 12g ngày 11/9/2019. Từ 15g00, khoa sẽ công bố danh sách chính thức.

 

2. Về vấn đề mua vé máy bay: Sinh viên đi mỗi đợt sẽ chọn một trong hai phương án sau:

- Phương án 1: sinh viên tự đặt vé máy bay đi và về theo thời gian:

                   + Đợt 1: có mặt tại Hội An trước 17g ngày 02/11/2019 và kết thúc chương trình lúc 14g ngày 11/10/2019

                   + Đợt 2: có mặt tại Hội An trước 17g ngày 12/10/2019 và kết thúc chương trình lúc 14g ngày 21/10/2019

(*): Sinh viên tự túc bay tải mẫu đơn cam kết TẠI ĐÂY và nộp lại Khoa Ngoại Ngữ trước 17g00 ngày 17/9/2019 (thứ ba)

 

- Phương án 2: sinh viên đặt vé bay theo đoàn thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

                   + Sinh viên đăng kí bay theo đoàn tại Văn phòng Khoa (phòng C.A009).

                   + Hạn đăng kí: đến 11g00 ngày 12/9/2019 (thứ năm).

                   + Sau thời gian trên, Khoa sẽ gửi danh sách sang Trung tâm HTSV để báo giá vé bay. Sinh viên sẽ đóng kinh phí mua vé tại Trung tâm HTSV.

 

3. Khoa Ngoại Ngữ lưu ý: sinh viên thường xuyên truy cập website Khoa để cập nhật các thông báo mới nhất liên quan đến việc đi thực tế chuyên môn. (*):Sinh viên mỗi đợt xe sẽ được gửi hành lý theo xe 1 lượt (lượt đi đối với đợt 1 và lượt về đối với đợt 2)

 

Trân trọng.

Nhà trường thông tin mức đóng và mức bồi hoàn Bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

Phí đóng

Mức bồi hoàn tối đa

45.000đ/người/năm

30.000.000đ/người/vụ

60.000đ/người/năm

40.000.000đ/người/vụ

75.000đ/người/năm

50.000.000đ/người/vụ

-         Hình thức: Tham gia tự nguyện, không bắt buộc

-         SV nào có nhu cầu tham gia đăng ký và đóng tiền cho Lớp trưởng.

-         Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách theo file đính kèm thông báo này, gửi file đăng ký trước về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tiêu đề email và tên file ghi rõ: Tên lớp_Bao-hiem-tai-nan-1920), sau đó in danh sách ra và đóng tiền về Văn phòng Khoa A009.

Hạn chót: 16/9/2019.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG