Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 10:26

Biểu mẫu dành cho Giảng viên

(Vui lòng tải các loại mẫu đơn được đính kèm bên dưới)

 

Địa chỉ liên hệ các đơn vị:

 

HB002:     Văn phòng Trường ĐHSG (VP)

 

HB006:     Phòng Kế hoạch tài chính (P. KHTC)

 

HB204:     Phòng Tổ chức cán bộ (P. TCCB)

 

HB209:     Ban Quản lý dự án và Hạ tầng (B.QLDA&HT)

 

D001:       Phòng Công tác Sinh viên (P. CTSV)

 

 

1. MẪU ĐƠN XIN PHÉP

 

2. MẪU ĐƠN XIN PHÒNG (B.QLDA&HT)

 

3. MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP