Ban Chủ nhiệm Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến sinh viên đi thực tập tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh và các thầy / cô giảng viên được phân công hướng dẫn thực tập một số vấn đề sau:

 

1. Hủy lịch họp sinh viên thực tập vào lúc 8g00 ngày 8/2/2020 (thứ bảy). Lí do: thực hiện theo chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona gây ra (nCoV).

 

2. Việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại các công ty đã đăng kí vẫn diễn ra theo kế hoạch: từ ngày 10/2/2020 đến 22/3/2020.

 

3. Sinh viên đi thực tập tại các công ty: theo nhiệm vụ được công ty phân công và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân trong suốt thời gian đi thực tập.

 

4. Giảng viên hướng dẫn: được phân công phụ trách hướng dẫn sinh viên thực tập thường xuyên theo dõi công tác thực tập của sinh viên.

 

5. Sinh viên đi thực tập: thường xuyên giữ liên lạc với giảng viên hướng dẫn của mình để được hướng dẫn, tư vấn làm báo cáo thực tập và đánh giá kết quả thực tập.

 

6. Các nội dung của buổi họp (đã hủy): sẽ được giảng viên hướng dẫn phổ biến riêng đến các sinh viên trong nhóm.

 

7. Phương thức liên lạc: liên lạc trực tuyến, sử dụng ứng dụng OTT Zalo. Mỗi giảng viên sẽ tạo 1 nhóm trò chuyện (group chat) trên ứng dụng Zalo bao gồm giảng viên và các sinh viên được hướng dẫn. Mọi vấn đề sẽ được trao đổi qua group chat Zalo và thư điện tử (email).

 

8. Lưu ý:

(*) Danh sách GV hướng dẫn: sinh viên xem TẠI ĐÂY

(*) Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên tải TẠI ĐÂY

 

Ban Chủ nhiệm khoa thông báo và yêu cầu sinh viên đã đăng kí thực tập tốt nghiệp học kì 2, các thầy / cô là giảng viên hướng dẫn thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

 

Trân trọng.