Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 9/5/2020, nhà trường đã tổ chức dạy trực tuyến được 8 tuần. Thời gian còn lại của HK2 gồm 7 tuần sẽ được tổ chức dạy tập trung, trong đó có 6 tuần (từ 11/5/2020 đến 20/6/2020) dạy và 1 tuần còn lại được dạy bù bằng cách tổ chức dạy học tập trung vào các ngày thứ 7 hàng tuần (trong thời gian từ 16/5/2020 đến 13/6/2020).

 

Lịch tổ chức dạy học tập trung vào thứ 7 hàng tuần được bố trí cụ thể như sau:

- Thứ 7 ngày 16/5/2020 tổ chức dạy bù cho các lớp có thời khóa biểu học vào Thứ 2 hàng tuần.

- Thứ 7 ngày 23/5/2020 tổ chức dạy bù cho các lớp có thời khóa biểu học vào Thứ 3 hàng tuần.

- Thứ 7 ngày 30/5/2020 tổ chức dạy bù cho các lớp có thời khóa biểu học vào Thứ 4 hàng tuần.

- Thứ 7 ngày 06/6/2020 tổ chức dạy bù cho các lớp có thời khóa biểu học vào Thứ 5 hàng tuần.

- Thứ 7 ngày 13/6/2020 tổ chức dạy bù cho các lớp có thời khóa biểu học vào Thứ 6 hàng tuần.

 

(*): Đối với các lớp được bố trí thời khóa biểu trong 9, 10 tuần (DAN18, DSA18,...) thì không cần tổ chức dạy bù tập trung.

 

Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG