Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 09:56

Một số vấn đề thông báo cho sinh viên

SV phải đọc kỹ thông tin và thực hiện đúng theo thời hạn trong thông báo

  1. I. NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Các SV có tên trong danh sách dưới đây nộp bổ sung BẢN SAO bằng TN THPT cho Văn phòng Khoa (D105).

Thời gian: từ ngày 14/5 đến ngày 22/5

SV không thực hiện đúng sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện.

STT

Lớp

Họ và tên

1

DAN1181

Phạm Bá Nhân

2

DAN1181

Nguyễn Huỳnh Phúc

3

DAN1181

Nguyễn Phi Trường

4

DAN1182

Lý Thị Thúy Ngân

5

DAN1182

Phạm Nguyễn Quỳnh Như

6

DAN1183

Trần Thụy Bảo Hân

7

DAN1183

Nguyễn Như Quỳnh

8

DAN1183

Hoàng Lê Minh Thư

9

DAN1186

Dư Quỳnh Anh

10

DAN1186

Nguyễn Kim Long

11

DAN1186

Lê Hoàng Bảo Trâm

12

DAN1187

Thị Quyên

13

DAN1187

Lê Nguyễn Ngọc Thảo

14

DAN1188

Phạm Văn Tỉnh

15

DAN1189

Hoàng Xuân Trung Hiếu

16

DAN1189

Vũ Trần Tuấn Huy

17

DAN1189

Nguyễn Dương Khang

18

DAN1189

Dương Nguyễn Anh Thy

19

DAN1189

Nghiêm Tường Vi

20

DAN11810

Võ Thị Kim Nga

21

DAN11810

Vương Nguyễn Quỳnh Nhung

22

DAN11810

Nguyễn Phương Thảo

23

DAN11811

Diệp Kim Ngân

24

DAN11811

Huỳnh Hồng Phúc

25

DSA1182

Huỳnh Lâm Quốc

26

DSA1183

Phạm Trung Hòa

27

DSA1183

Nguyễn Lê Tuấn Nhân

28

DSA1184

Phạm Nguyễn Bá Tùng

  1. II.NỘP ĐIỂM RÈN LUYỆN HK1-2020

Các lớp thực hiện đúng theo thời hạn trong thông báo http://dfl.sgu.edu.vn/component/k2/item/1367-thong-bao-lich-hoat-dong-cua-van-phong-khoa-tu-ngay-11-05-2020.html

 

  1. III.Về việc mua Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2020 (Đợt 2): Dành cho SV chưa đăng ký BHYT

Thời gian:từ ngày 13/5 đến ngày 22/5 trong giờ hành chính

Địa điểm: Đóng tiền tại phòng Kế hoạch tài chính HB006

Mức phí:328.545 đồng (7 tháng)

Sau khi đóng tiền, SV mang biên lai về trạm y tế A002 để đăng ký thông tin (những SV chưa có mã số BHYT cần mang theo Sổ hộ khẩu và CMND/CCCD photo công chứng).

 

IV. Về việc bổ sung hồ sơ của SV thuộc diện chính sách - ưu đãi:

 

SV xem thông báo và danh sách cụ thể trên trang web phòng CTSV: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/18-chedochinhsach/173-thong-bao-v-v-n-p-b-sung-h-so-ch-d-chinh-sach-t-i-tru-ng-h-c-ky-ii-va-h-c-ky-ph-nam-h-c-2019-2020

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG