Sinh viên đã đăng kí Thực tập tốt nghiệp Học kì 3, năm học 2019 -2020

 

ngành Ngôn ngữ Anh đăng kí thông tin đơn vị sẽ đi thực tập

 

 

TẠI ĐÂY

 

 

Thời gian: trước 17g00 ngày 9/7/2020 (thứ năm)