Trên cơ sở sự thống nhất giữa Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khoa về chương trình Thực tế Chuyên môn 2 tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ từ ngày 01.3.2021 đến ngày 13.3.2021:

 

+ Đợt 1: Từ ngày 01.3.2021 đến ngày 06.3.2021;

+ Đợt 2: Từ ngày 08.3.2021 đến ngày 13.3.2021.

 

Để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng dịch vụ học phần Thực tế Chuyên môn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo việc thu kinh phí, cụ thể như sau:

 

- Định mức đóng: 5.810.000 đồng / sinh viên.

- Thời gian đóng: Từ 08 giờ 00 ngày 20/01/2021 đến 19 giờ 00 ngày 29/01/2021 (Thứ 7, Chủ nhật không làm việc).

- Địa điểm đóng: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Số 273C An Dương Vương, Quận 5.

 

Sau thời gian trên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên sẽ không giải quyết cho bất kì trường hợp sinh viên nào chưa đóng kinh phí.

Trân trọng ./.

Khoa Ngoại Ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian họp hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

và danh sách giảng viên hướng dẫn

 

- Thay đổi thời gian họp hướng dẫn thực tập: lúc 09g00 ngày 16/1/2021 (thứ bảy)

- Địa điểm: (đang cập nhật)

- Nội dung:

   + Ban Chủ nhiệm gặp gỡ sinh viên trước khi đi thực tập

   + Trưởng bộ môn hướng dẫn làm nội dung báo cáo thực tập

   + Giải đáp các thắc mắc trong quá trình đi thực tập

   + Hỗ trợ các trường hợp thay đổi. tìm kiếm địa điểm thực tập

* DANH SÁCH NHÓM VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (đang cập nhật)