Sinh viên đi Thực tế chuyên môn 1 có học cac môn chung trong thời gian đi thực tế sẽ thực hiện việc xin phép giảng viên vắng học một số buổi, cụ thể như sau:

 

- Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin vắng học đính kèm (hoặc tự viết tay) và điền đầy đủ thông tin vào chổ trống.

 

- Bước 2: Sinh viên tải danh sách sinh viên đi thực tế có tên mình (đợt 2, đợt 3) và đính kèm với đơn xin vắng học đã điền (ở bước 1)

 

- Bước 3: Sinh viên nộp đơn xin vắng học kèm danh sách đến giảng viên giảng dạy.

 

SINH VIÊN TẢI DANH SÁCH VÀ MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Sinh viên đăng kí công ty đi thực tập tốt nghiệp Học kì II, năm học 2020-2021 theo đường liên kết bên dưới.

Thời gian: trước 17g ngày 29/1/2021

Trong trường hợp sinh viên cần hỗ trợ thì liên hệ GVHD của mình.

(*) Sinh viên có thể đăng kí nhiều đơn vị. Lần đăng kí cuối cùng sẽ được ghi nhận.

Trân trọng ./.

 

SINH VIÊN ĐĂNG KÍ CÔNG TY THỰC TẬP TẠI ĐÂY