Học kì I, năm học 2021-2022, Khoa sẽ nhận đơn xin công nhận học phần tương đương của sinh viên theo hình thức trực tuyến qua email khoa, thay vì nộp đơn trực tiếp như những học kì trước đây. 
 
- Đối tượng: SV thuộc chu kỳ cũ (từ khoá 19 trở về trước) có học lại / học cải thiện / học mới môn học tương đương của chu kỳ mới (từ khoá 20 trở về sau).
- Sinh viên phải liên hệ CVHT để được tư vấn học đúng môn tương đương giữa 2 chu kỳ 2016-2020 và 2020-2024
 
- Quy trình nộp đơn:
    + Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn đính kèm (mẫu mới, có chữ ký xác nhận của CVHT), được đính kèm bên dưới thông báo này.
    + Bước 2: Sau khi điền đầy đủ, thông tin, SV gửi đơn cho CVHT để CVHT kí tên xác nhận vào đơn (CVHT sẽ chèn chữ ký vào file). Lưu ý: CVHT cần kiểm tra TKB của SV để đảm bảo SV đã đăng kí đúng môn được tư vấn.
    + Bước 3: CVHT sau khi kí tên xong sẽ chuyển đơn lại cho SV.
    + Bước 4: SV trực tiếp gửi email kèm đơn (đã có chữ kí xác nhận của CVHT và được lưu ở định dạng .pdf) về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Thời gian nhận đơn: từ ngày 5/10/2021 (thứ ba) đến 17g ngày 10/10/2021 (chủ nhật)
Sau thời gian trên, Khoa sẽ tổng hợp đơn và chuyển về Phòng Đào tạo theo quy định.
Trân trọng ./.
Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG