Khoa Ngoại ngữ thông báo kế hoạch của Trường Đại học Sài Gòn

về việc tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đầu ra trình độ đại học dành cho sinh viên từ Khóa 17 trở về trước

 

1- Tải Thông báo thi Ngoại ngữ  TẠI ĐÂY

2. Tải Thông báo thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản  TẠI ĐÂY

3- Một số lưu ý:

   + Hình thức thi: trực tuyến

   + Các nội dung cụ thể liên quan: sinh viên theo dõi thông tin trong 2 file thông báo được đính kèm bên trên. Thông tin chi tiết có thể liên hệ website hoặc hotline của Trung tâm Khảo thí và Trung tâm Công nghệ Thông tin.

   + Kì thi được tổ chức để tạo điều kiện cho những sinh viên hệ đại học từ khoá 17 trở về trước chưa có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh), chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản chuẩn đầu ra theo quy định được dự thi để có kết quả ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra, phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp.

 

Trân trọng ./.

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG