IN TRANG NÀY

Thông báo phát Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời của SV được xét TN Đợt 2/2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ bảy, 25 Tháng 7 2020 09:36

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Hiện đã có Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 2 ngày 14/7/2020

Sinh viên có thể đến VPK C.D105 nhận.

Thời gian: từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020

Sáng: từ 8:00 đến 11:30
Chiều: từ 14:00 đến 17:00
Khi đi mang theo CMND/ CCCD / thẻ sinh viên

Được đọc 1217 Lần