IN TRANG NÀY

Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 10:27

Thực hiện thông báo số 922/TB-ĐHSG, ngày 29/5/2020, về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh như sau:

 

1. Tất cả sinh viên hệ chính quy DAN, DSA các khóa 16, 17, 18, 19 và các khóa trước thực hiện lấy ý kiến phản hồi trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo của nhà trường.

 

2. Cố vấn học tập các lớp theo dõi và đôn đốc nhắc nhở 100% sinh viên các lớp thực hiện lấy ý kiến phản hồi trực tuyến.

 

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến phản hồi trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo của nhà trường:

 

K19. Từ ngày 17/6/2020 đến ngày 19/6/2020: tất cả sinh viên Khóa 19

 

K18. Từ ngày 20/6/2020 đến ngày 22/6/2020: tất cả sinh viên Khóa 18

 

K17. Từ ngày 23/6/2020 đến ngày 25/6/2020: tất cả sinh viên Khóa 17

 

K16. Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 28/6/2020: tất cả sinh viên Khóa 16 và các khóa trước

 

 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ thống kê sơ bộ kết quả khảo sát từ ngày 29/6/2020 đến ngày 06/7/2020.

 

4. Đợt BỔ SUNG: Từ ngày 19/7/2020 đến ngày 23/7/2020: sinh viên Khóa 18, 19

 

5. Đợt BỔ SUNG: Từ ngày 24/7/2020 đến ngày 28/7/2020: sinh viên các khóa còn lại

 

Đây là yêu cầu của Bộ GD&ĐT về khảo sát các dịch vụ công, giúp Nhà trường có cơ sở triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường. Đề nghị quý thầy cô Cô vấn học tập thông báo cho sinh viên các lớp các khóa, toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

Được đọc 4255 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 11:46