Ngày hội Giọt máu tình nguyện SGU lần thứ 19

Người viết bài:  Danh mục: HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 00:00
GIỌT MÁU TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 19
 

Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, trải qua 18 lần hiến máu tình
 
 
nguyện, Đại học Sài Gòn đã có hàng nghìn lượt tham gia hiến máu, góp phần chữa trị và cứu
 
 
sống cho rất nhiều bệnh nhân ở nhiều bệnh viện khác nhau. Tiếp nối và phát huy truyền
 
 
thống tốt đẹp đó, "Giọt máu tình nguyện lần" thứ 19 tiếp tục được Hội Sinh viên trường phối
 
 
hợp với phòng Y tế và Trung tâm Công tác xã hội tổ chức và thực hiện vào lúc:
 
12g30, ngày 16/9/2017 (thứ bảy) tại Sân trước Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường
 
 
(CA004).
 
Bên cạnh đó, khi tham gia hiến máu, các bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận tình nguyện.
 
 
Đây là một tiêu chí quan trọng để xét điểm rèn luyện cũng như xét danh hiệu "Sinh viên 5
 
 
t
ốt" các cấp. Rất mong nhận được sự tham gia và ủng hộ của các bạn.
 
Xin cảm ơn.
 
 
Giotmau1592017

Được đọc 242 Lần